مجله توانبخشی و مشاوره هوش کالا

ما سعی می کنیم در هوش کالا، خدماتی که رشته های توانبخشی و مشاوره به مراجعین و بیماران مختلف انجام می دهند را معرفی کنیم. باور ما این است که بسیاری از هم وطنان ما و متاسفانه برخی از جامعه پزشکی از معجزات توانبخشی و مشاوره آگاهی کامل ندارند و این خود مسبب تاخیر در مراجعه و دریافت خدمات می شود. در برخی از موارد تاخیر در مراجعه سبب دائمی شدن مشکل و یا مقاومت به درمان می شود.

ایمیل : iranslp@yahoo.com

موبایل : ۰۹۱۲۸۳۶۷۷۶۱

مدیریت وب سایت : مصطفی قاسمی برم سبز

به ما ایمیل بفرستید

 

-->