بستن
جزئیات کلینیک

ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان- تجویز و تنظیم تخصصی انواع سمعک- ارزیابی و توانبخشی وزوزگوش-توانبخشی سرگیجه- ساخت قالب های ضد آب و ضدصوت گوش- ارائه کلیه خدمات مربوط سمعک(باتری، وکس گارد و...)

مطب خصوصی
شنوایی شناس
کردستان
سنندج
انتخاب کنید
انتخاب کنید
خیابان پاسداران(ششم بهمن)- میدان سنه دژ- مجتمع پزشکی سنه دژ-طبقه اول
۰۸۷-۳۳۲۹۹۸۸۰

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.