بستن
جزئیات کلینیک

ارزیابی شنوایی و تعادل و سرگیچه و وزوز
تجویز و تنظیم سمعک
مشاوره سمعک
تعمیرات سمعک
قالب ضداب و ضدصوت
باطری سمعک

مرد
شنوایی شناس
البرز
کرج
شرق
1
چهارراه طالقانی جنب پست ساختمان وزرا ط7 و703
02632265667-8
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.