بستن
جزئیات کلینیک

انجام معاینات بدو استخدام و سالیانه کارخانجات و رانندگان انجام تست ادیومتری و تمپانومتری تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند نامرئی داخل گوشی و پشت گوش

مرد
شنوایی شناس
مرکزی
زرندیه مامونیه
شرق
1
مامونیه بلوار امام خمینی مجتمع آفتاب طبقه 4 واحد 502
09195234552
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.