بستن
جزئیات کلینیک

نورولوژی . ارتوپدی . ذهنی

مطب خصوصی
کار درمانگر
یزد
یزد
انتخاب کنید
انتخاب کنید
یزد . میدان امام علی . بلوار خامنه ای
09137089106

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.