.
جزئیات کلینیک

کلینیک فیزیوتراپی نورمجهز به مگنت تراپی،لیزرتراپی،درای نیدلینگ،الکتروآکوپانکچر،تخت ترکشن الکتریکی گردن و کمر،تمرین درمانی تخصصی بیماران سکته مغزی،آسیب های نخاعی و آسیب های ورزشی.طرف قرارداد با کلیه بیمه ها

زن
فیزیوتراپیست
فارس
استهبان
شرق
1
استهبان،بلوارقائم،خیابان میثم،کوچه اول،کیلینیک فیزیوتراپی نور
53226413-14
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.