بستن
0
جزئیات کلینیک

كلينيك داراي بخشهاي كاردرماني جسمي- كاردرماني ذهني و يكپارچگي حسي و گفتاردرماني ميباشد

مرد
کار درمانگر
کرمانشاه
كرمانشاه
شرق
1
خيابان برق - روبروي برج ساعت - كوچه دوم كاردرماني زانكو
٣٨٢٢٧٣١١
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.