.
جزئیات کلینیک

توانبخشی اختلالات جسمانی ناشی از سکته مغزی, ضربه مغزی و MS
توانبخشی کودکان فلج مغزی و تاخیر حرکتی
توانبخشی ضایعات ارتوپدی و نورولوژی
توانبخشی تخصصی دست
حرکات اصلاحی

ویزیت در منزل
بلی
کار درمانگر
فارس
شیراز
شرق
1
شیراز, خیابان قصرالدشت ( یا خیابان ستارخان ), خیلبان ولیعصر, کوچه 16, پلاک 64
36262176

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.