.
جزئیات کلینیک

فعالیت در زمینه های:فلج مغزی(اسپاستیکو هایپوتون و...)
اتیسم و بیش فعالی
سندرم داون
تاخیر حرکتی
بزرگسالان در زمینه های:سکته مغزی
Msومشکلات مخچه ایی
پارکینسون وسایر اختلالات دستگاه عصبی مرکزی و محیطی

مطب خصوصی
بلی
کار درمانگر
تهران
تهران
شرق
4
فرجام شرق نرسیده به فلکه دوم بین عادل و زرین پلاک 61 طبقه دوم کلینیک توانبخشی شرق
09124492822

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.