بستن
جزئیات کلینیک
ویزیت در منزل
بلی
زن
فیزیوتراپیست
تهران
مناطق شمال شرق و شرق و مرکز تهران
تهران
شرق
8
کرج،مهرشهر،کیانمهر،بلوار امیرکبیر،ساختمان بانک ملی،طبقه دوم،واحد پنجم،فیزیوتراپی ارشان
09911893004

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.