بستن
جزئیات کلینیک
روانشناس
کودک, نوجوان
مازندران
ساری
شرق
1
ساری خیابان فرهنگ مجتمع شهریار۳ واحد ۸۰۹ مرکز مشاوره سگال
۰۱۱۳۳۳۲۲۸۶۶

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.