.
جزئیات کلینیک

خدمات كاردرماني در منزل و كلينيك
بزرگسال:سكته مغزي،ام اس،پاركينسون،ضايعه نخاعي و ...
كودكان:فلج مغزي،تاخير حركتي،عقب ماندگي ذهني،اتيسم و ...

مطب خصوصی
بلی
کار درمانگر
خراسان رضوی
مشهد
شرق
1
عبادي/كاردرماني صبا
09331613679

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.