بستن
0
جزئیات کلینیک
مرد
کار درمانگر
کرمان
سیرجان
شرق
1
چهارراه اشکذری ۰۹۰۱۹۰۵۵۲۰۰
۰۳۴۴۲۲۶۶۶۵۵۴
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.