.
جزئیات کلینیک

کارشناس ارشد کاردرمانی

بازی درمانی /
اختلالات نافذ رشد (اتیسم، آسپرگر) /
آزمون های تشخیص گذاری اتیسم /
بیش فعالی و نقص توجه(ADHD) /
مشکلات یادگیری /
کاردرمانی ذهنی /
تست هوش و آماده سازی ورود به مدرسه /
یکپارچگی حسی (SI) /
تمرینات درکی_حرکتی (PMS) /
آموزش مهارت های خودیاری نوجوانان /
گروه درمانی کودکان /
ABA و رفتاردرمانی /

مطب خصوصی
بلی
مرد
کار درمانگر
خراسان رضوی
مشهد
شرق
1
مطب: مشهد_ بین وکیل آباد 13 و 15 - ساختمان یاس _ طبقه اول ویزیت در منزل: مشهد _ گلبهار _ چناران
09158331939

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.