بستن
جزئیات کلینیک

تستهای شنوایی و تعادل OAE , ABR , A ABR , pat , tym انواع سمعک نامرئی و هوشمند دیجیتال و انواع قالب ضد آب و ضد صوت

مرد
شنوایی شناس
کهگیلویه و بویر احمد
دهدشت لنده چرام
شرق
1
دهدشت خیابان سپاه شنوایی شناسی شفا حمید پرهیز
۰۷۴۳۲۲۶۶۹۵۴
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.