بستن
جزئیات کلینیک

شیفت کاری:
هرروزبعدازظهرساعت۱۶:۳۰تا۲۰:۳۰بجزپنج شنبه

زن
اپتومتریست
خراسان رضوی
مشهد
شرق
1
انتهای سی متری طلاب بلوارامت مقابل پارک امت الماس اپتیک
۳۲۷۳۴۶۴۶
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.