بستن
جزئیات کلینیک
زن
فیزیوتراپیست
مازندران
امل
شرق
1
روبروی بیمارستان ۱۷شهریور .ساختمان پزشکان شهریار.فیزیوتراپی کسری
01144257902
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.