.
جزئیات کلینیک

تشخیص ضایعات شنوایی وتجویز سمعک

شنوایی شناس
تهران
تهران
غرب
5
خ ایت الله کاشانی بعد از پل حکیم جنب موسسه مالی کوثر درمانگاه ساقی
۴۴۰۴۴۴۴۱

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.