.
جزئیات کلینیک

جسمی حرکتی
ذهنی
گفتار درمانی
فیزیوتراپی

مطب خصوصی
بلی
مرد
کار درمانگر
قم
قم
شرق
1
قم خیابان امام ۱۶متری تولید دارو کوچه ۲سمت چپ ادامه داره پلاک ۳۴ مرکز توانبخشی کوشا
02536635769

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.