.
جزئیات کلینیک

ارایه کلیه خدمات توانبخشی با 18 سال سابقه مرتبط در زمینه های: یف اتیسم، لکنت زبان، افت شنوایی، عقب ماندگی ذهنی ، شکاف کام، اختلال بلع در نوزادان، تاخیر در شروع گفتار، تاخیر رشدی - حرکتی، فلج مغزی، سکته مغزی ، اختلال یادگیری، اختلال در دیکته نویسی ، اختلال در شروع گفتار و جمله بندی. سندرم داون و...

مرد
آسیب شناس گفتار و زبان
البرز
فردیس
شرق
1
فردیس فلکه پنجم ،ضلع شمالغربی مبچیدان، جنب فروشگاه ایرانیان،مجتمع امید ،طبقه سوم
36510926
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.