.
جزئیات کلینیک
زن
آسیب شناس گفتار و زبان
هرمزگان
بندرعباس
شرق
1
بندرعباس نبش چهارراه اتوبوس راني ساختمان پزشكان ارم طبقه اول
‭+98 763 363 4033‬

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.