.
جزئیات کلینیک

فیزیوتراپی آرشیدا با مدیریت کارشناس ارشد فیزیوتراپی سرکار خانم زهرا مرادی و طرف قرارداد با کلیه بیمه های پایه( تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح) و همچنین کلیه بیمه های تکمیلی موجود در اراک ارایه خدمت فیزیوتراپی می نماید.

مطب خصوصی
فیزیوتراپیست
مرکزی
اراک
شرق
1
خیابان امام_ چهار راه دکتر حسابی_ بالای داروخانه شبانه روزی(دکتر قاسمی)_ طبقه سوم ( واجد آسانسور و بدون پله)_ فیزیوتراپی آرشیدا کارشناسی ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.