بستن
جزئیات کلینیک
زن
شنوایی شناس
خراسان رضوی
تربت حیدریه
شرق
1
خیابان فردوسی جنوبی فردوسی ۶۰ مرکز شنوایی رازی
۰۵۱۵۲۲۴۲۶۱۴
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.