بستن
جزئیات کلینیک
مرد
فیزیوتراپیست
اصفهان
اصفهان
مطب خصوصی
بزرگمهر -مقابل مسجد الکریم- ساختمان بهشت-طبقه ۲-واحد ۲۳
32649026
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.