.
جزئیات کلینیک

کاردرمانی در منزل.بیماری های نورولوژی( سکته مغزی؛ ضایعه نخاعی ؛ ام اس و....)کودکان مبتلا به فلج مغزی؛ اوتیسم؛ بیش فعالی و..
توانبخشی افراد سالمند..

مطب خصوصی
بلی
مرد
کار درمانگر
کردستان
سنندج
شرق
1
سنندج
09186657959

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.