بستن
جزئیات کلینیک

فیزیوتراپی درمنزل شامل:
درمان بیماران
مونوپلژی(فلج یک اندام)
همی پلژی(فلج دست وپای یک سمت بدن )
پاراپلژی(فلج اندامهای تحتانی)
کوادروپلژی(فلج هر چهار اندام)
ضایعات دیسک کمروسیاتیک
ضایعات ناشی از انواع شکستگی ها
انحراف ستون فقرات
آرتروز مفاصل وستون فقرات

فیزیوتراپیست
خوزستان
اهواز
انتخاب کنید
انتخاب کنید
اهواز
09166165811

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.