بستن
جزئیات کلینیک

با ۳۱ سال تجربه کاری

مطب خصوصی
شنوایی شناس
کردستان
سنندج
شرق
1
بلوارشبلی،روبه روی شیرینی بهران،ساختمان پزشکان بلوار،طبقه زیرزمین
۰۸۷۳۳۲۳۶۵۲۵

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.