بستن
جزئیات کلینیک

مرکز خانواده و کودک با اختلال شنیداری نیوشان

زن
شنوایی شناس
کرمان
رفسنجان
شرق
1
بلوار حجت_ خیابان شهید کهنوجی _ بین کوچه کهنوجی ۲ و کوچه گاز
۳۴۲۸۰۸۹۶
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.