بستن
جزئیات کلینیک

شاک ویو تراپی
سوزن خشک (Dry needling)
لیزردرمانی
منوال تراپی
آسیبهای ورزشی

مرد
فیزیوتراپیست
هرمزگان
بندرعباس
مطب خصوصی
سه راه پلنگ صورتی روبروی داروخانه دکتر امیری زاده ساختمان آرش طبقه دوم فیزیوتراپی مهر
07632220265
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.