بستن
جزئیات کلینیک

انجام تست های شنوایی ،تجویز وتنظیم وارائه انواع سمعک دیجیتال وهوشمند وایرلس نامرئی وداخل گوشی وپشت گوشی ارزیابی شنوائی وتجویز سمعک درمنزل تعمیر انواع سمعک فروش سمعک ولوازم سمعک (باطری فیلتر ......)

مرد
شنوایی شناس
آذربایجان شرقی
تبریز
شرق
1
تبریز ۱۷شهریورجدید جنب بانک سامان ساختمان آبان طبقه اول مرکز شنوایی سنجی و سمعک تبریز
۳۵۵۴۲۸۲۳
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.