بستن
جزئیات کلینیک

آب درمانی کاردرمانی گفتاردرمانی فیزیوتراپی ارتوپدفنی

زن
کار درمانگر
البرز
کرج
شرق
1
مطب خصوصی
طالقانی جنوبی غفوریان پلاک ۱۶بارانا
۰۲۶۳۲۷۷۵۳۲۱-۵
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.