.
جزئیات کلینیک

یکی از بهترین مکانها برای آرامش و درمان اصولی، الکتروتراپی،مکانوتراپی،تمرین درمانی،مگنت تراپی،لیزرتراپی،شاک‌ ویو

مطب خصوصی
فیزیوتراپیست
اردبیل
اردبیل
انتخاب کنید
انتخاب کنید
والی-مجتمع پزشکان-طبقه۵-واحد ۱۴۰-فیزیوتراپی بهبود
04533236172

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.