بستن
جزئیات کلینیک

کاردرمانی جوانه مجهز ب اتاق تاریک و اتاقsi و اتاق تمرین مخصوص بزرگسالان و کودکان دارای کاردرمانگر ذهنی و جسمی خانم و آقا

مرد
کار درمانگر
آذربایجان غربی
ارومیه
شرق
1
خیام شمالی کوچه شهید نجفی ساختمان پزشکان آذربایجان واحد زیرزمین
32228716
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.