.
جزئیات کلینیک

مجهز به شاک ویو، لیزر پرتوان، تکار(RF) و سوزن خشک و...
درمان خارپاشنه، کمردرد، سیاتیک، آرتروز، شکستگی، فلج بلز، سکته مغزی، توانبخشی سالمندان، خشکی شانه و...

مطب خصوصی
بلی
زن
فیزیوتراپیست
خراسان رضوی
قاسم آباد، احمد آباد، وکیل آباد، پیروزی
مشهد
شرق
1
قاسم آباد نبش شاهد٣٣ برج ایلما طبقه سوم واحد٣٠٣ فیزیوتراپی آبان
05136142003

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.