.
جزئیات کلینیک

ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان
تجویز انواع سمعک
سمعک نامرئی
باطری سمعک

مرد
شنوایی شناس
خراسان رضوی
گناباد
شرق
1
خیابان ناصر خسرو - جنب آزمایشگاه بهار - مرکز تخصصی شنوایی و سمعک نسیم
09105465808
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.