.
جزئیات کلینیک

سمعک پارسیان
ارزیابی شنوایی بزرگسالان
ارزیابی شنوایی کودکان
غربالگری شنوایی نوزادان
تجویز سمعک های نامرئی، مینیاتوری و...
تعویض سمعک های قدیمی با مدل های جدید
لوازم جانبی سمعک
طرف قرارداد با بیمه ها
ادیومتری (نوار گوش)

مطب خصوصی
شنوایی شناس
لرستان
خرم آباد
شرق
1
خیابان انقلاب- روبروی بیمارستان شهدای عشایر- کوچه قدس- ساختمان پزشکان فارابی- طبقه دوم 09309129880 و 33234703
33234703

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.