.
جزئیات کلینیک

بخش توانبخشی درمانگاه خاوران،باسابقه ترین کلینیک درسطح منطقه،باهمکاری اساتید دانشگاه،گفتاردرمانی، کاردرمانی،شنوایی سنجی...

مطب خصوصی
آسیب شناس گفتار و زبان
تهران
تهران
جنوب
15
افسریه،خاوران،درمانگاه خاوران
33435127

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.