بستن
جزئیات کلینیک

مجهزترین کلینیک

مرد
فیزیوتراپیست
اصفهان
شهرضا
شرق
1
خ حکیم اللهی فیزیوتراپیست جوی
03153245063
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.