.
جزئیات کلینیک

مشاوره،ارزیابی و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان شامل:
-درمان اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی،ضربه مغزی و ...
-درمان اختلالات بلع
-درمان اختلالات لکنت و ناروانی گفتار
-درمان اختلالات تولیدی و تلفظی
-درمان اختلالات یادگیری در کودکان

ویزیت در منزل
آسیب شناس گفتار و زبان
اصفهان
اصفهان
انتخاب کنید
انتخاب کنید
اصفهان.شیخ صدوق.مرداویج.حکیم نظامی
09399050787

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.