بستن
جزئیات کلینیک

توانبخشی تخصصی انواع اختلالات جسمی و ذهنی کودکان و بزرگسالان

مرد
کار درمانگر
مرکزی
اراک
شرق
1
خیابان شهید بهشتی ، کوچه عمار ، کوچه ساسان ،پشت پاساژ گلستان ،ساختمان جالینوس
۳۲۲۲۰۴۲۷
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.