بستن
1.1
( 1 ratings )
جزئیات کلینیک

توانبخشی کوشا
ارائه خدمات
کاردرمانی جسمی
کاردرمانی ذهنی
گفتار درمانی
روانشناسی
خدمات اموزشی
مشاوره خانواده

همراه با کادر تخصصی توانپزشکی
بهترین درمانگران استان فارس
حامی کودکان و توان خواهان عزیز شما هستند

مرد
کار درمانگر
فارس
نی ریز
شرق
1
مطب خصوصی
خیابان بهداشت
07153840937
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.