بستن
جزئیات کلینیک

مجهز به تمام دستگاه های فیزیوتراپی

مرد
فیزیوتراپیست
تهران
تهران
شرق
13
دماوند- ایستگاه ابوریحان- پلاک ۴۱۶- واحد ۱۰
۷۷۱۶۱۶۵۱-۲
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.