بستن
جزئیات کلینیک

درمان تخصصی کودکان فلج مغزی و تاخیر حرکتی همراه با تمرین درمانی و تعلیق درمانی تخصصی ، اب درمانی

زن
فیزیوتراپیست
سیستان و بلوچستان
زاهدان
شرق
1
خیابان شریعتی نبش شریعتی 10 بن بست بیتا زیرزمین
09158949655
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.