بستن
جزئیات کلینیک

ادیومتری(نوارگوش ) کلینیکال و غربالگری
خدمات تجویز و ساخت سمعک
محافظ های ضد صوت و ضد آب

مطب خصوصی
شنوایی شناس
کردستان
سنندج
انتخاب کنید
انتخاب کنید
سنندج.خ فلسطین(ژاندارمری ).روبروی مخابرات.ساختمان پزشکان دیلان.طبقه 4
09335141741

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.