.
جزئیات کلینیک

آماده خدمت رسانی در حیطه های جسمی-ذهنی و ویزیت در منزل میباشد.

مطب خصوصی
بلی
کار درمانگر
آذربایجان شرقی
تبریز
شرق
1
تبریز-خیابان قدس-جنب بیمارستان امیر المومنین-انتهای کوچه-کلینیک کاردرمانی بهراد
09368904726

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.