بستن
جزئیات کلینیک

ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک،ازمایشات شنوایی نوزادان،ABR

مرد
شنوایی شناس
قزوین
قزوین
شرق
1
مطب خصوصی
سبزه میدان(میدان ازادی)نبش بانک ملت.درمانگاه شبانه روزی قایم(عج)
۰۲۸۳۳۲۳۱۷۲۲
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.