بستن
جزئیات کلینیک
زن
شنوایی شناس
مازندران
سارئ
شرق
1
مطب خصوصی
ساری. بلوار طالقانی. خیابان دانش. دانش 5 مرکز توانبخشی توکا
01133241484
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.