بستن
جزئیات کلینیک

مرکز شنوایی سنجی با تعرفه دولتی
از شنبه تا پنجشنبه
صبح و عصر
#سمعک

زن
شنوایی شناس
کردستان
قروه
شرق
1
کلینیک تخصصی بیمارستان شهید بهشتی
۰۸۷۳۵۲۲۰۱۵۰
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.