.
جزئیات کلینیک

کارشناس ارشد کاردرمانی بیش از ۱۰ سال سابقه بالینی
عضو انجمن علمی کاردرمانی ایران
فلج مغزی و سکته مغزی
اتیسم
کاردرمانی ذهنی
یکپارچگی حسی
سنجش مدرسه
ماساژ

مطب خصوصی
بلی
مرد
کار درمانگر
البرز
کرج
شرق
1
کرج چهار راه هفت تیر ۱۰۰ متر به سمت چهار راه کارخانه قند نبش کوچه فدایی ساختمان ثامن طبقه ۴ واحد ۸
۰۲۶۳۲۷۱۷۳۳۷

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.