.
جزئیات کلینیک

انجام ازمايشات اديومتري - تمپانومتري- ABR-ASSR-OAEوتجويز سمعك در همه مدل ها وسايز هاي مختلف
اولين مركز شنوايي شناسي وتجويز سمعك در استان لرستان با ٢٣ سال سابقه درخشان
اديولوژيست پروين ويسكرمي شماره نظام ١٤٤
وطاهره يحيي پور شماره نظام ١٤٥

شنوایی شناس
لرستان
خرم اباد
شرق
1
خرم اباد ميدان شهدا -ابتداي شهداي شرقي- طبقه فوقاني بانك سينا
٠٦٦٣٣٣١٣١٣٨

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.